Οροι χρήσης

Καλωσορίζουμε όλους τους χρήστες στην ιστοσελίδα icecasinogreece.top. Η παρούσα σελίδα περιέχει τους όρους χρήσης που διέπουν τη χρήση του ιστότοπου αυτού. Με την πρόσβαση στην ιστοσελίδα και τη χρήση της, αποδέχεστε και συμφωνείτε με τους παρόντες όρους. Εάν διαφωνείτε με οποιονδήποτε από αυτούς τους όρους, παρακαλούμε να μην χρησιμοποιείτε τον ιστότοπο icecasinogreece.top.

Οι όροι χρήσης αυτοί μπορούν να αναθεωρηθούν και να τροποποιηθούν από τους διαχειριστές του ιστότοπου ανά πάσα στιγμή. Είναι ευθύνη σας να ελέγχετε αυτήν τη σελίδα για τυχόν αλλαγές. Η συνεχής χρήση του icecasinogreece.top μετά από τυχόν τροποποιήσεις συνιστά αποδοχή των αλλαγών αυτών.

Απαγορεύσεις

Κατά τη χρήση του icecasinogreece.top, συμφωνείτε να μην:

  • Παραβιάζετε οποιοδήποτε νόμο ή κανονισμό.
  • Δημοσιεύετε περιεχόμενο που παραβιάζει τα πνευματικά δικαιώματα άλλων.
  • Χρησιμοποιήσετε τον ιστότοπο για απάτη, ψευδής αντιπροσώπευση ή άλλες παράνομες δραστηριότητες.
  • Διασκορπίσετε ιούς ή άλλο κακόβουλο λογισμικό.
  • Προσβάλλετε, εκφράζετε μίσος ή διαδίδετε προκλητικό, προσβλητικό ή αποπληρωτικό περιεχόμενο.

Οι διαχειριστές του icecasinogreece.top διατηρούν το δικαίωμα να αποκλείουν χρήστες που παραβιάζουν αυτούς τους όρους χρήσης και να αναλαμβάνουν νομικές ενέργειες, εάν είναι απαραίτητο.

Διάστημα Ευθύνης και Εξαιρέσεις

Οι διαχειριστές του icecasinogreece.top δεν φέρουν ευθύνη για τυχόν απώλειες ή ζημίες που προκαλούνται από τη χρήση του ιστότοπου. Επίσης, δεν φέρουν ευθύνη για τυχόν διακοπές πρόσβασης στον ιστότοπο ή για τυχόν προβλήματα τεχνικής φύσης που μπορεί να προκύψουν.

Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας

Το περιεχόμενο που περιλαμβάνεται στο icecasinogreece.top, όπως κείμενα, γραφικά, λογότυπα και εικόνες, αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία και προστατεύεται από τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων. Απαγορεύεται η αντιγραφή, η αναπαραγωγή ή η διανομή του περιεχομένου χωρίς την έγγραφη άδεια του δικαιούχου.